Portfolio | Rynek w Brzegu

Razem z grupą zaprzyjaźnionych architektów, miałem przyjemność uczestnictwa w konkursie architektonicznym.
Konkurs organizowany przez SARP w Opolu, miał na celu opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku miejskiego w Brzegu wraz z zielenią i elementami małej architektury. Głównym założeniem projektowym jest podział funkcjonalny rynku na dwie części: reprezentacyjną i rekreacyjną. Ta pierwsza usytuowana jest przed ratuszem miejskim, natomiast druga, po przeciwnej stronie bloku rynkowego. Układ przestrzenny projektowanego układu rynku składa się z czterech części: reprezentacyjnej, rekreacyjnej, komunikacyjnej oraz wnętrza (Sukiennic).
Poszczególne część układu przestrzennego zostały odwzorowane na posadzce rynku. I tak część reprezentacyjna otrzymała regularny podział szachownicowy o wymiarach 6 x 6 m, który przechodzi łagodnie w układ prostokątny 3 x 6 m, aby przerodzić się w najmniej regularny, lecz wciąż uporządkowany układ smukłych prostokątów w części rekreacyjnej. Pomimo wyłączenia z ruchu kołowego całego rynku, na potrzeby ważnych wydarzeń zapewniono możliwość parkowania pojazdów uprzywilejowanych na 10 miejscach postojowych zlokalizowanych w północno-zachodniej części rynku. Tworząc koncepcję zagospodarowania rynku, przeanalizowano wydarzenia, które odbywają się w okolicach brzeskiego rynku.

Autorzy pracy: Jędrzej Krowiranda, Jarosław Serwadczak, Wojciech Kruszyński

Copyrights ©2022: Shape Studio Pracownia Projektowa | Regulamin i polityka prywatności