Oferta

  • Analizy chłonności działki-terenu
  • Analizy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  • Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  • Inwentaryzacje architektoniczne istniejących budynków
  • Kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, przygotowanie dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami oraz pozwoleniami w zakresie dokumentów i pozwolenia na budowę
  • Sprawną koordynację branżową
  • Doradztwo w zakresie inwestycji i przepisów budowlanych
  • Kreatywność, oryginalność, niepowtarzalność, wysoką estetykę rozwiązań projektowych
  • Indywidualne podejście do każdego klienta
  • Wizualizacje komputerowe.

 

Oferta Projektowa w PDF

Copyrights ©2022: Shape Studio Pracownia Projektowa | Regulamin i polityka prywatności