Posts Tagged "otmuchów"

Podczas II wojny światowej, na rozkaz Heinricha Himmlera podjęto decyzję o organizacji na Górnych Śląsku systemu obozów koncentracyjnych dla Polaków, zwanych Polenlager. Najdalej wysuniętym obozem na zachód był Polenlager nr 86, zlokalizowany w Otmuchowie.

[…]

Lokalizacja

 

W Bażanciarni zlokalizowany jest otmuchowski kirkut, mający powierzchnię 0,1 ha. Bażanciarnia zwana również zwierzyńcem, to park miejski zlokalizowany w północnej części Otmuchowa. Pierwsze wzmianki o parku występują w akcie darowania rodziny Humboldta z 1529 roku. Powierzchnia ówczesnego parku obejmowała 59 morgów. Gdzie morga była historyczną jednostką powierzchni, będącą obszarem ziemi jaką jeden człowiek może w ciągu dnia skosić lub zorać. Każde z prowincji ówczesnego naszego Państwa posiadały własną miarę, dlatego rozmiary morga były bardzo różne.

[…]

Copyrights ©2022: Shape Studio Pracownia Projektowa | Regulamin i polityka prywatności