Posts Tagged "obóz koncentracyjny"

Podczas II wojny światowej, na rozkaz Heinricha Himmlera podjęto decyzję o organizacji na Górnych Śląsku systemu obozów koncentracyjnych dla Polaków, zwanych Polenlager. Najdalej wysuniętym obozem na zachód był Polenlager nr 86, zlokalizowany w Otmuchowie.

[…]

Copyrights ©2022: Shape Studio Pracownia Projektowa | Regulamin i polityka prywatności