Portfolio | Kładka kolejowa

Koncepcja architektoniczna „Kolejowa Kładka” przedstawia zaadaptowanie istniejącego, popadającego w ruinę mostu kolejowego na kładkę pieszo – rowerową. Most ten zlokalizowany jest na rzece Nysie Kłodzkiej w Otmuchowie. Wiodła tamtędy trasa nieczynnej już linii kolejowej nr 259, łączącej Dziewiętlice z Otmuchowem. Jest on znaczącym zabytkiem technicznym jak i nieodzowną częścią tutejszego krajobrazu. kładka połączyłaby ze sobą dwa brzegi rzeki, spajając dzięki temu istniejące już trasy rowerowe oraz piesze. schemat po lewej stronie (linia przerywana) przedstawia przebieg nieistniejących już linii kolejowych, znajdujących się w obrębie województwa opolskiego i dolnośląskiego.

Podczas remontu nabrzeża Nysy Kłodzkiej powstał wał, przy którym biegnie obecnie ścieżka rowerowa wiodąca wzdłuż rzeki i Jeziora Nyskiego. Renowacja mostu umożliwiłaby nieosiągalny dotychczas przejazd z Otmuchowa do wcześniej wspomnianej ścieżki, co z pewnością ułatwiłoby mieszkańcom dojazd do Nysy, a także podziwianie krajobrazu podczas rowerowych wycieczek. Ponadto jest to jedyne bezpieczne miejsce, które nie koliduje w żaden sposób z ruchem drogowym.

Adaptacja mostów i nasypów kolejowych pomogłaby stworzyć malownicze trasy rowerowe. Ścieżki rozciągałyby się aż od Strzelina, poprzez Otmuchów do Dziewiętlic, a stamtąd do naszych czeskich sąsiadów, gdzie znajdują się „Rychlebskie Ścieżki”, jedne z najpopularniejszych tras rowerowych w europie.
Koncepcja przewiduje wyczyszczenie i odrestaurowanie elementów konstrukcyjnych mostu oraz usunięcie przegniłych podkładów kolejowych. Tak przygotowana struktura zostanie uzupełniona o nowy ruszt stalowy będący nośnikiem dla nowego wykończenia nawierzchni mostu.

Copyrights ©2022: Shape Studio Pracownia Projektowa | Regulamin i polityka prywatności