#1 Betonowy blok w pobliżu „Bażanciarni” w Otmuchowie

#1 Betonowy blok w pobliżu „Bażanciarni” w Otmuchowie

Podążając Kasztanówką z Otmuchowa w stronę Maciejowic, spotykamy niemego świadka historii naszego miasta.

W niedalekiej odległości od komunalnej wieży ciśnień zlokalizowanej w parku miejskim zwanym potocznie „Bażanciarnią” odnajdujemy leżący na poboczu duży blok betonowy ze stalowym uchem.
 

Autor zdjęć: Rafał Papuga

Przy pobieżnych oględzinach betonowy blok nie wygląda na nic nadzwyczajnego, zapewne wielu przechodniów stwierdziło, że jest to pozostawiona przeciwwaga dla pojazdów rolniczych mająca na celu zachowanie stabilności pojazdu. Jednak na bloku widnieje wyryta data 18.8.44 oraz nazwiska pięciu żołnierzy wermachtu:

  • Uttz. Schaefer;
  • Obrt. Huisel;
  • Obrt. Zimmermann;
  • Obrt. Hummel;
  • Kan. Brunelli.

 

Autor zdjęcia: Rafał Papuga

 
Jeśli lepiej przyjrzymy się wspomnianej tabliczce, dojrzymy zeskrobaną swastykę, poniżej nazwiska Bruneli, oraz ubity napis na szczycie płyty. Poniższe przekontrastowane zdjęcie lepiej uwidacznia zniszczoną treść tabliczki.
 

Autor zdjęcia: Rafał Papuga

Na betonowej tablicy żołnierze zostali wypisanie zgodnie z hierarchią stopni wojskowych.
 

  • Uttz. – Unteroffizier – w Wojsku Polskim, odpowiednik kaprala;
  • Obrt. – Oberschütze – stopień ten można przetłumaczyć jako szefa formacji (np. piechoty itd.), z informacji jakie posiadam w Wojsku Polskim nie ma odpowiednika stopnia Oberschütze.
  • Kan. – Kanonier – stopień wojskowy w artylerii, odpowiednik stopnia szeregowego w innych rodzajach wojsk.

 
Kim byli ww. żołnierze? Czy wchodzili w skład XI Korpusu SS utworzonego 24 lipca 1944 w Otmuchowie? A może byli strażnikami niemieckiego obozu koncentracyjnego „Polenlager 86” zlokalizowanego w pobliżu Dworca Kolejowego?
 
Jakie było przeznaczenie owego bloku? Skoro wypisany jest na nim kanonier, to czy w tym miejscu stacjonowały jednostki artyleryjskie? W śród ludności lokalnej krążą plotki, że przed II wojną światową w tym miejscu znajdowało się lotnisko dla sterowców. Nie doszukałem się, żadnych informacji na ten temat.
 
Osobiście nie znalazłem żadnych informacji na temat betonowego bloku. Na podstawie własnych przemyśleń oraz bliskiego sąsiedztwa betonowego bloku z wieżą ciśnień, wysnułem własną teorię.
 
Przyjmuję, że pozostawiony betonowy blok to fragment zapory balonowej, bądź pojedynczego balonu zaporowego mających na celu ochronę komunalnej wieży ciśnień podczas konfliktów II wojny światowej. Balony zaporowe stosowane były od I wojny światowej w celu osłony ważnych obiektów przed bombardowaniem przez wrogie lotnictwo wojskowe. Bezzałogowe balony były połączone system lin stalowych z betonowymi fundamentami. Zderzenie samolotu z rozciągniętą liną powodowało uszkodzenie samolotu oraz utrudniało podejście do celu bombardowania.
 

Źródło: www.bbrclub.org

 
Drogi czytelniku, jeśli posiadasz jakiejś informacje dotyczące wyżej opisanego zagadnienia lub uważasz, że przedstawiona przeze mnie teoria jest błędna, prosiłbym uprzejmie o kontakt mailowy. Zależy mi na opisaniu oraz uwiecznieniu, zazwyczaj pomijanych, bądź zapomnianych, świadków historii naszego regionu.
 
Oświadczam, iż w żaden sposób nie wyznaję, ani nie wspieram ideologii nazistowskiej, a przedstawiony tutaj symbol pojawił się jedynie w dozwolonym kontekście historycznym.
 
Pozdrawiam
mgr inż. arch. Wojciech Kruszyński

Copyrights ©2022: Shape Studio Pracownia Projektowa | Regulamin i polityka prywatności